İş Alanı
: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Personeli, Halkla İlişkiler Uzmanı
Organizasyondaki Yeri
: Orta Düzey Yönetici
Askerlik Durumu
: Farketmez
Deneyim
: 2-5 Yıl
İş Tanımı
: Halkla ilişkiler süreçlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi , raporlanmasını takip eden ve yöneten kişidir.

İşin Açıklaması / Aranan Özellikler

* Otelin prestij ve olumlu imajının oluşturulması ve korunması
* Otel ürün ve hizmetlerin promosyonu otelin hedef kitlesi ile kurduğu ilişkilerin değerlendirilmesi
Çalışmaların iyi niyetinin sağlanması
* Çalışma hayatına ilişkin sorunların önlenmesi ve çözümü
* Otelin çevresiyle ilişkilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
* Yanlış anlamaların ve önyargıların giderilmesi
* Saldırıların önceden kestirilmesi ve önlemlerin alınması
* Hükümet ve devlet kuruluşları ile iyi niyet ve iletişimin sağlanması
* Sektörde iyi niyetli iletişimin sağlanması
* Pazardaki çeşitli kuruluş ve bayiler ile iyi niyetin ve iletişimin sağlanarak yeni kuruluş ve bayilerin pazar olarak tesise kazandırılması.
* Çeşitli grupların otel hakkındaki tutumlarının belirlenmesi
* Tesis satış pazarlama politikalarının gelişen pazardaki değişimlere uyumu için gerekli yönlendirmelerin yapılması

Etiketlenmiş : halkla İlişkiler