Turizm Sektörü ve Kalifiyeli Personel Çalıştırmanın Önemi

Turizm sektörü gelir ve gider dengesi açısından doğrudan insan unsuruna bağlıdır. Misafirlerin işletmeye geldiği
anda karşılanması, resepsiyonda kayıt işlemlerinin yapılması, odaların temizliğini yapan kat görevlileri,
aşçılar ve servis personelleri ile işletmenin kalitesi bire bir insan unsuruna bağlı olarak değişkenlik gösterir.
Çalışanların donanım ve becerilerinden en iyi şekilde faydalanmak ve aynı anda çalışan bağlılığını sağlamak
karmaşık ve zorlayıcı olabilir.

İyi bir fiziki alt yapı ile tasarlanan turizm işletmelerinde dahi misafir memnuniyeti büyük oranda personel kalitesine bağlıdır.
Bu nedenle turizm sektöründe insan kaynakları yönetimi zorlu ve iyi tasarlanması gereken bir süreç olarak
kabul edilir. İK profesyonelleri oldukça farklı görevlere ve ilgi alanlarına sahip personellerin işletme içerisinde
etkin ve verimli şekilde rol almasından sorumludur. Sezonlara göre farklılık gösteren istihdam seviyeleri ve çalışan iş gücü devir oranının yüksekliği de İK yönetiminde zorluklara neden olur.

Personel devir oranı yüksek ve işe alım hacmi büyük sektörler arasında yer alan turizm sektöründe tüm süreçlerin titizlikle planlanması gerekir.

İşe alım turizm sektöründe iş yükünün ciddi bir kısmını oluşturmaktadır.
Doğru personellerin işe alınması ve çalışanlara konaklama, yemek ve sosyal yan haklar sağlanarak çalışan bağlılığının sağlanması önem taşır. Müşterilerle doğrudan teması olan personelin kurum misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde uygun eğitimleri alması da insan kaynakları departmanlarının sorumlulukları arasında yer alır. Misafir memnuniyetinin artırılmasında kurumsal eğitimler günümüzde kaçınılmaz olarak kabul edilmektedir. Çalışanların hedeflerinin gerçekçi şekilde belirlenmesi ve sağlam metriklere dayanarak sürekli olarak ölçülmesi gerekir.

Paylaş
Pin Share

Genel